• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์  ที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ทางบ้านมหิดลได้รับข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

และจะทำการลบรายชื่อแจ้งซ่อมออกไปเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เตียง บ้านที่ต้องการแจ้งซ่อม หมายเลขห้อง รายละเอียดการแจ้งซ่อม อัพโฟลดไฟล์รูปภาพ วันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง ในวันเวลาที่กำหนด นักศึกษายินดีให้เข้าไปซ่อมหรือไม่ Emal
อมลวรรณ แซ่เอี้ยว 5605295 เตียง หอ11 0313 พัดลมหมุนแต่ใบพัดไม่พัด สะดวกวันที่29 มิ.ย.2556เวลา.14.00น........... ยินดี
ธัญจิรา ทัตตานนท์ 5603052 เตียง หอ11 422 ไม่สามารถต่อสัญญาณ LAN เข้าโน็ตบุ๊คได้ คาดว่าสัญญาณส่งมาไม่ถึง รวมถึงสัญญาณ wifi ด้วยเช่นกัน สะดวกวันที่...30 มิ.ย. 56....เวลา 10.00น.. ยินดี B_b_bee_b_b@hotmail.com
หทัยทิพย์ บุญชุ่ม 5610084 เตียง หอ11 0418 ที่เลื่อนลิ้นชักตู้เสื้อผ้าหลุด 1 อัน พื้นลิ้นชักตู้เสิ้อผ้าพัง 1 อัน สะดวกวันที่.......30 มิย 56.......เวลา.....14.00 น...... ไม่ยินดี numilk94@gmail.coma561084
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 ชั้นดาดฟ้า ถังกรองน้ำชั้นดาดฟ้ารั่ว สะดวกวันที่28/6/56เวลา13.00 ยินดี
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 ห้องน้ำชั้น 14 ห้องน้ำชั้น 14 ฝั่งตะวันตก โถตัน 3 โถ สะดวกวันที่28/6/56เวลา13.00น. ยินดี
ธัญจิรา ทัตตานนท์ 5603052 เตียง หอ11 422 สัญญาณ LAN และ Wifi เข้าไม่ถึงห้อง ทำให้ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ติดมา 3-4 วันเเล้ว สะดวกวันที่.......28 มิ.ย.2556........เวลา 13.00 ไม่ยินดี
สุชานันท์ โชคศิลปสาท 5603126 เตียง หอ11 1105 1.ไฟกลางห้องดับ 1 ดวง 2.ประตูมุ้งลวดระเบียง น๊อตตัวกลางหลุดหาย สะดวกวันพฤหัสที่ 4 กรกฏาคม เวลา 10.00-11.00 น. ไม่ยินดี
นางสาว ศิริพร นาคสังข์ 5611209 เตียง หอ11 0304 ตู้เสื้อผ้า มุ้งรวด ประตูตาแมว สวิตพัดลม 14/07/56 เวลา 15.30 ไม่ยินดี mintny_missyou-virus@hotmail.com
อนานิกา ศิริจันทพันธ์ 5608125 เตียง หอ11 0304 ไฟบนโต๊ะอ่านหนังสือเสียค่ะ สะดวกวันที่........30......เวลา.13.00 น........... ไม่ยินดี judy_in_lov@hotmail.com
นายสมชาย ศิโรประมา 0000034 เตียง หอ 3-4 4307 1.ห้อง4307ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนก๊อกน้ำหลังห้อง สะดวกวันที่.28มิ.ย.56.............เวลา.10.00 น........... ยินดี opssr1234
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 ห้องน่ำชั้น 14 ห้องน้ำชั้น 14 สายฉีดชำรุด ทั้งตะวันตกและตะวันออก สะดวกวันที่27/6/56เวลา10.00 ยินดี watcha_oui@hotmail.com
นสยสุวัฒน์ ภิญโญ เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 7204 1.พัดลมโคจรชำรุดเนื่องจากใบแตก สะดวกวันที่27มิ.ย.56เวลา 09.00น. ยินดี kob_suwat@hotmail.com
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 ชั้น 12 ห้องน้ำชั้น 12 ฝั่งตะวันตก สายฉีดชำรุด สะดวกวันที่27/6/56เวลา10.00 ยินดี watcha_oui@hotmail.com
สุภานัน เงินอ้น 1234567 เตียง หอ11 11-821 ตัดกุญแจตู้ ช่างดำเนินการแล้ว บุญเลิศ สะดวกวันที่.....26...มิ.ย......เวลา....20.00 น....... ยินดี
นายสมชาย ศิโรประมา 0000034 เตียง หอ 6-7 4/3/ตต.,3/2/ตต,4/2/ตอ. 1.4/3/ตต.ประตูห้องอาบน้ำเสีย(ซ่อมแล้ว)2.3/2/ตต.หลอดไฟไม่ติด(ซ่อมแล้ว)3.4/2/ตอ.สะดืออ่างล้างหน้าไม่มี สะดวกวันที่..28มิ.ย.56............เวลา.10.00น........... ยินดี opssr1234
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 ลูกบิดประตูหน้าชำรูด 6313ช่อมแล้ 7212 ยังไม่ช่อมแจ่ช่อม2รายการ สะดวกวันที่.27มิ ย56 เวลา08.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 ไฟในห้องชำรุด2หลอด6/3/6/4/ตะวันตก ที่แขวฝักบัวชำรุด1ห้อง6/1ตะวันตก อ่างล้างหน้าตัน6/4ตะวันออก สะดวกวันที่.26มิ ย56เวลา08.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
สุรีย์ ไข่ลือนาม 12345678 เตียง หอ 1-2 2/1 ต อ กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด ไฟห้องน้ำเสีย 1 ดวง สะดวกวันที่..26 มิ .ย.....เวลา.9.00 น ยินดี
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9106/9101/9108/9110/9111/9105/8412/8404 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด9106/9101/9108/9110/9111/9105มุ้งลวดหน้าต่าง11บาน8412มุ้งลวดประตู1หลดเกล... สะดวกวันที่.25มิย56.............เวลา..1055น......... ยินดี tpmmtr9
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 432
Copyright © 2018. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com