• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์  ที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ทางบ้านมหิดลได้รับข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

และจะทำการลบรายชื่อแจ้งซ่อมออกไปเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เตียง บ้านที่ต้องการแจ้งซ่อม หมายเลขห้อง รายละเอียดการแจ้งซ่อม อัพโฟลดไฟล์รูปภาพ วันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง ในวันเวลาที่กำหนด นักศึกษายินดีให้เข้าไปซ่อมหรือไม่ Emal
ลลิตา หอมทอง 5601218 เตียง หอ11 0321 1.ไฟที่โต๊ะอ่านหนังสือเสีย 2.ขาไก่ที่ประตูหน้าห้องหลุดออกมาจากผนัง 3.อ่างหลังห้อง ถ้าเปิดน... สะดวกวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00น. ไม่ยินดี daesung_vip_ploy@hotmail.com
นายสมชาย ศิโรประมา 0000034 เตียง หอ 3-4 ห้องน้ำ3/3/ตต.,3/4/ตอ. 1.ห้องส้วม3/3/ตต.สายฉีดชำระชำรุด2.ห้องส้วม3/4/ตอ.1.กลอนประตูไม่มี2.หัวฝักบัวแตกชำรุด สะดวกวันที่19มิ.ย.56.............เวลา.10.00 น........... ยินดี opssr1234
สืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์ เจ้าหน้าที่ เตียง หอ 8-9 9415 กลองสายแลนชำรุด (ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว) สะดวกวันที่..19..มิ.ย....56.......เวลา....09.00....... ยินดี
สืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์ เจ้าหน้าที่ เตียง หอ 8-9 สำนักงาน ระบบเครื่องประชาสัมพันธ์ภายในบ้านมหิดล สะดวกวันที่...19..มิ.ย.....56......เวลา....09.00....... ยินดี
สืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์ เจ้าหน้าที่ เตียง หอ 8-9 สำนักงาน ระบบสัญญาโทรทัศน์ สะดวกวันที่....19 มิ..ย. 56..........เวลา.....10.00...... ยินดี
สุภานัน เงินอ้น 12457896 เตียง หอ11 11-918,903,1407 918 ตัดกุญแจตู้ 903 ประตูไขไม่ได้ 1407 กระจกบานเลือนหลุด ช่าง บุญสม ดำเนินการแก้ไข้แล้ว สะดวกวันที่.....19.........เวลา...9.00..น..... ยินดี
สุภานัน เงินอ้น 1234567 เตียง หอ11 11-508 มีผึ้งมาทำรังที่หลังห้อง ช่าง บุญเลิศ ดำเนินการแล้ว สะดวกวันที่.....19..มิ.ย.......เวลา..20.27.น......... ยินดี
อิสรีย์ หรือโอภาศ 000000001 เตียง หอ 1-2 2219 ประตูมุ่งลวดไม่สามารถปิดให้สนิทได้ค่ะ นักศึกษาได้นำเชือกฟางพันไว้เบื้องต้น สะดวกวันที่....19 มิถุนายน 2556..........เวลา....10.00 น...... ยินดี
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8/1ต/ต8/2ต/ต/ตอ กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดวาว์ปิดเปิดฝักบัวฝาชักโครก2ฝาทื่แขวนฝักบัว3อันฃ่อ... สะดวกวันที่.19มิย56.............เวลา.930น.......... ยินดี tpmmtr9
นายสมชาย ศิโรประมา 0000034 เตียง หอ 3-4 หน้าห้อง3210,3/2/ตอ.,ห้องทีวีหอ3 1.หน้าห้อง3210หลอดไฟเสีย2.ห้องน้ำ3/2ตอ.ก๊อกน้ำฝักบัวเสีย3.ห้องทีวีหอ3พัดลมหลุดจากเพดาน สะดวกวันที่..20มิ.ย.56............เวลา.10.00 น........... ยินดี opssr1234
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8/3ต/อ8/4ต/ต8/4ต/อ9/4ต/อ9/4ต/ต กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดทื่แขวนฝักบัว1อัน8/4ตอทื่แขวนฝักบั1อันสายฉืด1อันฝาชั... สะดวกวันที่...20มิย56..........เวลา.10.30น.......... ยินดี tpmmtr9
พิชชาพร เปรื่องประสพ 5601174 เตียง หอ11 0321 ช่องเสียบสายแลนใช้งานไม่ได้ สะดวกวันที่...19มิ.ย.56....เวลา..14.30... ไม่ยินดี cooky_cake2.3@hotmail.com
นีนิษนา รติปาณ 5601124 เตียง หอ11 0321 ช่องเสียบสายแลนใช้งานไม่ได้ สะดวกวันที่ 19 มิถุนายน เวลา 14.30 ไม่ยินดี
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5600000 เตียง หอ11 ห้องน้ำชั้น 8 ห้องน้ำชั้น 8 ฝั่งตะวันออก น้ำไม่ระบาย ท่อตัน ( ช่างดำเนินแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ ) สะดวกวันที่19/6/2556เวลา16.00 ยินดี
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5600000 เตียง หอ11 ห้องน้ำชั้น 12 ห้องน้ำชั้น 12 ฝั่งตะวันตก น้ำไม่ระบาย ท่อตัน ( ช่างดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ ) สะดวกวันที่19/6/2556เวลา16.00 น. ยินดี
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ6ชั้น2ตะวันออก ท่อระบายในห้องน้ำตัน สะดวกวันที่20.00มิ ย56เวลา08.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
สาวิตรี เพียรชัยภูมิ 5608113 เตียง หอ11 0624 ที่เสียบสาย LAN ชำรุด สะดวกวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ไม่ยินดี
นางสาวณิชา กฤษณพันธุ์ 5605084 เตียง หอ11 207 ช่องเสียบสายแลนและเต้าเสียบสายไฟฟ้าเสียบไม่เข้า สะดวกวันที่26/06/2013 เวลา 13:30 น. ไม่ยินดี beam_luck@hotmail.com
เพียงรวี สาธิตานันต์ 5370136 เตียง หอ11 613 ลูกบิดประตูหน้าห้องไม่สามารถปลดล็อคได้เนื่องจากตัวปุ่มกดล็อคคาค้างที่ตัวลูกบิด สะดวกวันที่.....พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2556.........เวลา....10.00 น....... ไม่ยินดี l_clear@hotmail.com
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 6320 ไฟดับทั้งแถบช้าย สะดวกวันที่..20.มิ ย56เวลา12.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
Copyright © 2018. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com