• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์  ที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ทางบ้านมหิดลได้รับข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

และจะทำการลบรายชื่อแจ้งซ่อมออกไปเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เตียง บ้านที่ต้องการแจ้งซ่อม หมายเลขห้อง รายละเอียดการแจ้งซ่อม อัพโฟลดไฟล์รูปภาพ วันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง ในวันเวลาที่กำหนด นักศึกษายินดีให้เข้าไปซ่อมหรือไม่ Emal
lสุรีย์ ไข่ลือนาม 12345678 เตียง หอ 1-2 2/4 ต อ 2/3 ตต 1/3 ตต 1/2 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดหลอดเสีย 1ดวง และชักโครกน้ำไม่ไหลก๊อกน้ำดื่มน้ำหย... สะดวกวันที่..21 มิ ย 56............เวลา.9.00....... ยินดี
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 หอ8ชั้น1 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดก๊อกตู้น้ำดี่ม สะดวกวันที่.21มิย56.............เวลา.830น.......... ยินดี tpmmtr9
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5600000 เตียง หอ11 ห้องน้ำชั้น 5 ห้องน้ำชั้น 5 ฝั่งตะวันออก สายฉีดชำรุด (ช่างเข้าไปดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ) สะดวกวันที่.20/6/56เวลา15.00น. ยินดี watcha_oui@hotmail.com
พิชชาพร เปรื่องประสพ 5601174 เตียง หอ11 0321 ช่องเสียบสายแลนใช้งานไม่ได้ สะดวกวันที่...26มิ.ย.56..เวลา..14.00... ยินดี
สุรีย์ ไข่ลือนาม 12345678 เตียง หอ 1-2 1312 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด ท่อหลังห้องแตกน้ำไหลไม่หยุด ทอมอยู่เวรมาแก้ไขชั่... สะดวกวันที่.21 มิ ย 56...........เวลา.9.00 .น.......... ยินดี
สุรีย์ ไข่ลือนาม 12345678 เตียง หอ 1-2 1217 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดไฟโต๊ะเส๊ย 1ดวง สะดวกวันที่.21 มิย 56.............เวลา...9.00.น........ ยินดี
สุชานันทน์ สว่างศรีบรรเทิง 5619053 เตียง หอ11 0519 ไฟเพดานดวงแรกเปิดไม่ติด สะดวกวันที่ 23 มิ.ย. 56เวลา 9.00น. ไม่ยินดี buatong_s_s@hotmail.com
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9216/9203/84038419/83079/4ตอ กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดไฟระเบืยงหน้าห้อง5หลดอหนืไฟ1 สะดวกวันที่.23มิย56.............เวลา..830น......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8409/82079302 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดบานเกล็ดหน้าห้อง2แผ่น8207มุ้งลวดหน้าต่าง9302ลูกบื๊ดประ... สะดวกวันที่.24มิย56.............เวลา.830น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9/4ต/ต9/4ต/อ9/3ต/อ9/2ต/ต9/2ต/อ กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดทื่แขวนสายฉืด2ฝักบัว29/4ตตทื่แขวนฝักบัว29/3ตอทื่แขวนสา... สะดวกวันที่.24มิย56.............เวลา..830น......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8/3ต/ต8/2ต/ต8/4ต/อ กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดโถส้วมรัว8/2ฝาชักโครก1ฝา8/4ทื่กดชักโครกน้ำรั่ว8/3ตอน้ำ... สะดวกวันที่.24มืย56.............เวลา..1020น......... ยินดี tpmmtr9
ปนิดา อังกาพย์ 5611112 เตียง หอ11 612 ราวผ้าม่านหลุดลงมา(ฝั่งริมหน้าต่าง) สะดวกวันที่24.เวลา08.30 - 12.00 ยินดี
สุรีย์ ไข่ลือนาม 12345678 เตียง หอ 1-2 1/4 ตอ กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดไฟห้องอาบเสีย 1 ดวง สะดวกวันที่.24 มิ. ย.............เวลา.9.00 .น....... ยินดี
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5500000 เตียง หอ11 612 สายยูหลุด (ช่างเข้าไปดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ) สะดวกวันที่24/6/56เวลา09.30น. ยินดี watcha_oui@hotmail.com
สุรีย์ ไข่ลือนาม 12345678 เตียง หอ 1-2 2413 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดสายLAN ใช้ไม่ใด้ สะดวกวันที่..25 มิ ย 56............เวลา..14.00......... ยินดี
สุรีย์ ไข่ลือนาม 12345678 เตียง หอ 1-2 1315 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดไฟระเบียงทางเดินหน้าห้อง1315 เสีย 1ดวงได้แก้ไขแล้ว สะดวกวันที่.25 มิ ย 56...........เวลา..9.00 น....... ยินดี
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 ห้องเก๊บของหอ8 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดฝ้าห้องเก๊บของหอ8น้ำรั่วฝ้าพังขอความอนุเคาะด่วน สะดวกวันที่.25มิย56.............เวลา.830น.......... ยินดี tpmmtr9
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 1 สายฉีดชำระชำรุด 6/4/ต ก 2 ตู้น้ำดื่มน้ำไม่ใหลเข้าตู้ช่างซ่อมแล้ สะดวกวันที่..25มิ ย 56เวลา16.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5500000 เตียง หอ11 ชั้น 1 ประตูเข้า-ออก หอ 11 ชำรุด (ไม่สามารถยิงคีย์การ์ดได้ ) สะดวกวันที่24/06/56เวลา15.30 น. ยินดี
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 ท่อระบายน้ำทิ่งในห้องน้ำไม่ระบาย6/3/ต อ สะดวกวันที่25มิ ย56เวลา09.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
Copyright © 2018. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com