• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์  ที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ทางบ้านมหิดลได้รับข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

และจะทำการลบรายชื่อแจ้งซ่อมออกไปเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เตียง บ้านที่ต้องการแจ้งซ่อม หมายเลขห้อง รายละเอียดการแจ้งซ่อม อัพโฟลดไฟล์รูปภาพ วันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง ในวันเวลาที่กำหนด นักศึกษายินดีให้เข้าไปซ่อมหรือไม่ Emal
จิราภรณ์ แก้ววิลัย 5624049 เตียง หอ11 1411 บานเกร็ดหน้าต่าง(ฝั่งเตียงD)หมุนปิดไม่ได้ ซิงก์ท่อตันและสายน้ำทิ้งรั่ว แม่เหล็กยึดประตู... สะดวกวันที่ 30/06/56 เวลา 8.00 ไม่ยินดี
สุรีย์ ไข่ลือนาม 12345678 เตียง หอ 1-2 1234 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด ไฟฉุกเฉินไม่ติดทุกชั้น หอ 1 สะดวกวันที่.26 มิ.ย...........เวลา..9.00......... ยินดี
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9412 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดน้ำรั่วจากข้างนอกมาในห้อง สะดวกวันที่.26มิย56.............เวลา.830น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 'สนง กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดสัณญาณทืวืระบบเชี่อมทืวืไม่มืสัณญาณ สะดวกวันที่.26มิย56.............เวลา.900น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 หอ8/9 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดเปลื่ยนเครี่องกรองน้ำทั้ง8/9 สะดวกวันที่.26มิย56.............เวลา.935น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9216/9309/9302/9301/9212/9210/9213/9204/9206/9208 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดมุ้งลวดหน้าต่าง19309มุ้งลวดประตู1หน้าต่าง29202มุ้งลวดหน... สะดวกวันที่.25มิย56.............เวลา..1020น......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9218/9220/9222/9405/9422/9403/9402 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดมุ้งลวดหน้าต่าง29220มุ้งลวดหน้าต่าง29222มุ้งลวดหน้าต่า... สะดวกวันที่.25มิย56.............เวลา.1030น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9306/9302/9314/9313/9312/9311/9310/9309 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดมุ้งลวดหน้าต่าง29302มุ้งลวดหน้าต่าง19314มุ้งลวดหน้าต่า... สะดวกวันที่.25มิย56.............เวลา.1040น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8422/8403/8411/9315/9304/9314/9308/9319/9320 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดมุ้งลวดประตู8403/8411สดีออ่าง2ชุด9315มุ้งลวดประตู1หน้าต่าง... สะดวกวันที่.25มิย56.............เวลา.1045น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9106/9101/9108/9110/9111/9105/8412/8404 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด9106/9101/9108/9110/9111/9105มุ้งลวดหน้าต่าง11บาน8412มุ้งลวดประตู1หลดเกล... สะดวกวันที่.25มิย56.............เวลา..1055น......... ยินดี tpmmtr9
สุรีย์ ไข่ลือนาม 12345678 เตียง หอ 1-2 2/1 ต อ กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด ไฟห้องน้ำเสีย 1 ดวง สะดวกวันที่..26 มิ .ย.....เวลา.9.00 น ยินดี
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 ไฟในห้องชำรุด2หลอด6/3/6/4/ตะวันตก ที่แขวฝักบัวชำรุด1ห้อง6/1ตะวันตก อ่างล้างหน้าตัน6/4ตะวันออก สะดวกวันที่.26มิ ย56เวลา08.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 ลูกบิดประตูหน้าชำรูด 6313ช่อมแล้ 7212 ยังไม่ช่อมแจ่ช่อม2รายการ สะดวกวันที่.27มิ ย56 เวลา08.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
นายสมชาย ศิโรประมา 0000034 เตียง หอ 6-7 4/3/ตต.,3/2/ตต,4/2/ตอ. 1.4/3/ตต.ประตูห้องอาบน้ำเสีย(ซ่อมแล้ว)2.3/2/ตต.หลอดไฟไม่ติด(ซ่อมแล้ว)3.4/2/ตอ.สะดืออ่างล้างหน้าไม่มี สะดวกวันที่..28มิ.ย.56............เวลา.10.00น........... ยินดี opssr1234
สุภานัน เงินอ้น 1234567 เตียง หอ11 11-821 ตัดกุญแจตู้ ช่างดำเนินการแล้ว บุญเลิศ สะดวกวันที่.....26...มิ.ย......เวลา....20.00 น....... ยินดี
นสยสุวัฒน์ ภิญโญ เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 7204 1.พัดลมโคจรชำรุดเนื่องจากใบแตก สะดวกวันที่27มิ.ย.56เวลา 09.00น. ยินดี kob_suwat@hotmail.com
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 ชั้น 12 ห้องน้ำชั้น 12 ฝั่งตะวันตก สายฉีดชำรุด สะดวกวันที่27/6/56เวลา10.00 ยินดี watcha_oui@hotmail.com
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 ห้องน่ำชั้น 14 ห้องน้ำชั้น 14 สายฉีดชำรุด ทั้งตะวันตกและตะวันออก สะดวกวันที่27/6/56เวลา10.00 ยินดี watcha_oui@hotmail.com
นายสมชาย ศิโรประมา 0000034 เตียง หอ 3-4 4307 1.ห้อง4307ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนก๊อกน้ำหลังห้อง สะดวกวันที่.28มิ.ย.56.............เวลา.10.00 น........... ยินดี opssr1234
Copyright © 2018. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com