• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์  ที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ทางบ้านมหิดลได้รับข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

และจะทำการลบรายชื่อแจ้งซ่อมออกไปเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เตียง บ้านที่ต้องการแจ้งซ่อม หมายเลขห้อง รายละเอียดการแจ้งซ่อม อัพโฟลดไฟล์รูปภาพ วันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง ในวันเวลาที่กำหนด นักศึกษายินดีให้เข้าไปซ่อมหรือไม่ Emal
อนานิกา ศิริจันทพันธ์ 5608125 เตียง หอ11 0304 ไฟบนโต๊ะอ่านหนังสือเสียค่ะ สะดวกวันที่........30......เวลา.13.00 น........... ไม่ยินดี judy_in_lov@hotmail.com
นางสาว ศิริพร นาคสังข์ 5611209 เตียง หอ11 0304 ตู้เสื้อผ้า มุ้งรวด ประตูตาแมว สวิตพัดลม 14/07/56 เวลา 15.30 ไม่ยินดี mintny_missyou-virus@hotmail.com
สุชานันท์ โชคศิลปสาท 5603126 เตียง หอ11 1105 1.ไฟกลางห้องดับ 1 ดวง 2.ประตูมุ้งลวดระเบียง น๊อตตัวกลางหลุดหาย สะดวกวันพฤหัสที่ 4 กรกฏาคม เวลา 10.00-11.00 น. ไม่ยินดี
ฐิติมา ขันติธรรมคุณ 5610019 เตียง หอ11 502 ท่อน้ำที่อ่างล้างจานชำรุด 1059027_3260965699744_1049178781_n_51cc65e0ae791.jpg สะดวกวันที่28มิถุนายน2556เวลา13.00น. ยินดี
ธัญจิรา ทัตตานนท์ 5603052 เตียง หอ11 422 สัญญาณ LAN และ Wifi เข้าไม่ถึงห้อง ทำให้ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ติดมา 3-4 วันเเล้ว สะดวกวันที่.......28 มิ.ย.2556........เวลา 13.00 ไม่ยินดี
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 ห้องน้ำชั้น 14 ห้องน้ำชั้น 14 ฝั่งตะวันตก โถตัน 3 โถ สะดวกวันที่28/6/56เวลา13.00น. ยินดี
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 ชั้นดาดฟ้า ถังกรองน้ำชั้นดาดฟ้ารั่ว สะดวกวันที่28/6/56เวลา13.00 ยินดี
อมลวรรณ แซ่เอี้ยว 5605295 เตียง หอ11 0313 พัดลมหมุนแต่ใบพัดไม่พัด สะดวกวันที่29 มิ.ย.2556เวลา.14.00น........... ยินดี
ธัญจิรา ทัตตานนท์ 5603052 เตียง หอ11 422 ไม่สามารถต่อสัญญาณ LAN เข้าโน็ตบุ๊คได้ คาดว่าสัญญาณส่งมาไม่ถึง รวมถึงสัญญาณ wifi ด้วยเช่นกัน สะดวกวันที่...30 มิ.ย. 56....เวลา 10.00น.. ยินดี B_b_bee_b_b@hotmail.com
หทัยทิพย์ บุญชุ่ม 5610084 เตียง หอ11 0418 ที่เลื่อนลิ้นชักตู้เสื้อผ้าหลุด 1 อัน พื้นลิ้นชักตู้เสิ้อผ้าพัง 1 อัน สะดวกวันที่.......30 มิย 56.......เวลา.....14.00 น...... ไม่ยินดี numilk94@gmail.coma561084
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 422 ใช้งาน internet ไม่ได้ทั้งห้อง สะดวกวันที่01/707/56เวลา10.00 ยินดี
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 920 ใช้งาน internet ไม่ได้ทั้งห้อง สะดวกวันที่02/07/56เวลา.13.00 ยินดี
นางสาวกุลชา มีภูมิรู้ 5611019 เตียง หอ11 0919 ใช้สายแลนต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้มาประมาณ2 วันแล้ว ต่อไม่ได้ทั้ง 4 เตียง สะดวกวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 .เวลา 14.00 น. ไม่ยินดี new_cassi@hotmail.co.th
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8317/8210/สนง กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดไฟวงศ์เดีอน2ดวง8210ไฟโต๊ะ สะดวกวันที่.1กค56.............เวลา..830น......... ยินดี tpmmtr9
นินฤนาท นาคบุญช่วย 5670313 เตียง หอ11 1220 1.ประตูตู้เสื้อผ้าชำรุด ตรงที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประตูกับตัวตู้ น้อตหลุด ทำให้ประตูปิด-เ... สะดวก วันพฤหัสบดี ที่ 4 ก.ค. 2556 เวลา14.00 ไม่ยินดี kik-_-6k@hotmail.com
สุวัฒน์ ภิญโญ 00000067 เตียง หอ 6-7 7318 ก๊อกน้ำหลังห้อง 7318 หักชำรุด ช่างประจำเวรได้อุดไว้ชั่วคราว สะดวกวันที่..1ก.ค.56.เวลา....09.00น. ยินดี kob_suwat@hotmail.com
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 .9hsv8/9 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดเปลื่ยนหลอดไฟ36จำนวน8หลอดไฟวงศ์เดีอน2หลอดสราดเตอร์s1... สะดวกวันที่.1กค56.............เวลา.1030น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8405 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดเปลื่ยนไฟหลังห้องใส่ตัวล๊อกมุ้งลวดหน้าต่างฃ่อมแล... สะดวกวันที่.1กค56.............เวลา.1040น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9/3ต/ต กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดวาวล์ปิดเปิดฝักบัวชำรุด สะดวกวันที่.1กค56.............เวลา.1100น.......... ยินดี tpmmtr9
รัตติฟาห์ ยีโกบ 5613330 เตียง หอ11 0916 เล่นอินเตอร์เน็ตจากสายแลนไม่ได้ +หลอดไฟบนเพดานห้องไม่ค่อยสว่าง สะดวกวันที่..........2/07/56....เวลา...15.00........ ไม่ยินดี rtf_destiny@hotmail.com
Copyright © 2018. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com