• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์  ที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ทางบ้านมหิดลได้รับข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

และจะทำการลบรายชื่อแจ้งซ่อมออกไปเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เตียง บ้านที่ต้องการแจ้งซ่อม หมายเลขห้อง รายละเอียดการแจ้งซ่อม อัพโฟลดไฟล์รูปภาพ วันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง ในวันเวลาที่กำหนด นักศึกษายินดีให้เข้าไปซ่อมหรือไม่ Emal
นายศุภชัย วงศ์สุริย์ฉาย 5415046 เตียง หอ 3-4 3102 หลอดไฟส่องสว่างที่ติดตั้งบนเพดาน(ทางเดินหน้าห้อง) ในบริเวณหน้าห้อง 3102 ไม่สามารถใช้งานได้ สะดวกวันที่..............เวลา........... ยินดี an_kan007@hotmail.com
กรกนก แก้วสุวรรณ์ 5605006 เตียง หอ11 110719 ลิ้นชักโต๊ะอ่านหนังสือเลื่อนออกมาไม่ได้ค่ะ 7 มิ.ย. 56 15.00 ไม่ยินดี tae_t15@hotmail.com
นายอัษฎาวุธ บัวชุม 5508114 เตียง หอ 6-7 7319 ปลั๊กไฟโต๊ะเขียนหนังสือเสียหาย สะดวกวันที่..............เวลา........... ยินดี tonginism@gmail.com
กิ่งกาญจน์ อากรชี 5609017 เตียง หอ10 10118 บานมุ้งลวดด้านหลังห้องเกิดจากฉีกขาดบริเวณขอบจำนวน 1 บาน ถ้าเดินหันหน้าเข้ามาในห้องจะเป็... สะดวกวันที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ไม่ยินดี kingkan.ark@student.mahidol.ac.th
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8216 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดกล่องสายแลนฃ่อมแล้ว สะดวกวันที่..6มิย56............เวลา.830น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ่าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8108/9203/8308 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด8108พัดลม9203ก๊อกหลังห้องตัวล๊อกมุ้งลวด8308ก๊อกหลังห้องป... สะดวกวันที่.6มิย56.............เวลา.900น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9215 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด,มืน้ำใหลเข้าห้องเด็ก สะดวกวันที่.6มิย56.............เวลา..900น......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุหงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9304/8418/8419/8418 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดท่อหลหลังห้องตัน สะดวกวันที่.6มิย56.............เวลา.930น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9304/8418/8419/8420 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอืยดท่อหลังห้องตัน สะดวกวันที่..6มิย56............เวลา.940น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8415/9/1ตอหน้าห้องติวหอ9หน้าห้องคอม กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด9/1ตอไฟห้องน้ำ2หลอด8415ไฟระเบืยงหน้าห้อง1หลอดหน้าห้องต... สะดวกวันที่.6มิย56.............เวลา.830น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8/4ตอ9/2ตต/9/2ตอ กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด8/4ตอชักโครกน้ำไหลไม่หยุดสายฉืดชำระน้ำไม่ไหล9/2ตตชวั... สะดวกวันที่.6มิย56.............เวลา.900น.......... ยินดี tpmmtr9
ศิริวรรณ สาระวงษ์ 5605247 เตียง หอ11 1322 พัดลมติดเพดานตัวที่สองติดกับประตูหลังใบพัดไม่หมุน และกลอนมุ้งลวดประตูหน้าหลุด สะดวกวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ไม่ยินดี zol_kuro@hotmail.com
สุวัฒน์ ภิญโญ 00000067 เตียง หอ 6-7 6413 ห้อง 6413 มีน้ำรั่วลงจากด้านบนเวลา ฝนตกทำให้ห้องมีน้ำเต็มพื้น สะดวกวันที่. 6มิ.ย.56เวลา 09.00 น. ยินดี kob_suwat@hotmail.com
สุจิรพันธุ์ พรมเมืองคุณ 5613285 เตียง หอ11 904 เสียบสาย LAN แล้วเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ เพื่อนมาเสียบที่เต้าเสียบนี้ก็เชื่อมต่อไม่ได... สะดวกวันที่ 8 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ไม่ยินดี yaifirst_sunmini@hotmail.com
สุวัฒน์ ภิญโญ 00000067 เตียง หอ 6-7 ชั้น4 หอ7 ตะวันตก 1. เครื่องผลิตน้ำดื่ม RO มีปัญหาเนื่องจากมีเสียงดังมากในเวลาทำงาน 2. น้ำที่ผลิตออกมาไม่ผ่าน... สะดวกวันที่...6มิ.ย.56.เวลา..13.00น. ยินดี kob_suwat@hotmail.com
ฉัตรไฉไล บัวศรี 5470198 เตียง หอ 1-2 2409 บริเวณทางเดินหนีไฟมีน้ำไหลตอนฝนตก เปียกมาถึงหน้าห้อง รองเท้าเปียกหมดเลย รบกวนช่วยดูด้วย... ทุกวันพุธ ตั้งแต่ตอนบ่ายโมงลงไป ไม่ยินดี chatchailai@hotmail.com
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9105 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดกล่องสายแลนฃ่อมแล้ว สะดวกวันที่.7มิย56.............เวลา.830น.......... ยินดี tpmmtr9
สำอางค์ อยู่สุข 11111111 เตียง หอ11 11-0805 ไฟระเบียงหลังชำรุด ลูกบิดประตูหลังห้องชำรุด 7มิถุนายน2556 ยินดี
ประภา อนุพงศ์แภย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8/4ตอ/9/3ตอ/9/3ตตห้องติวหอ9 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด8/4ตอโถส้วมตันสายฉืดชำน้ำไม่ใหล2ห้อง9/3ตตไฟ1หลอดโถส้ว... สะดวกวันที่7มิย56..............เวลา..930น......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8414 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดตัวล๊อกมุ้งลวดประตู สะดวกวันที่.7มิย56.............เวลา.930น.......... ยินดี tpmmtr9
Copyright © 2018. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com