• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์  ที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ทางบ้านมหิดลได้รับข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

และจะทำการลบรายชื่อแจ้งซ่อมออกไปเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เตียง บ้านที่ต้องการแจ้งซ่อม หมายเลขห้อง รายละเอียดการแจ้งซ่อม อัพโฟลดไฟล์รูปภาพ วันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง ในวันเวลาที่กำหนด นักศึกษายินดีให้เข้าไปซ่อมหรือไม่ Emal
มนัญชยา สินธุสุวรรณ์ 5622076 เตียง หอ11 216 ที่สำหรับเสียบสายLANชำรุด ไม่สามารถเสียบสายLANได้ ด่วนค่ะ !! :) สะดวกวันที่.....7มิ.ย.56.........เวลา......07.30.. ยินดี n_niine@hotmal.com
สุภานัน เงินอ้น 1234567 เตียง หอ11 ชั้น 11 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด ช่างดำเนินการเปลี่ยนแล้ว 10.00 -11.00 น ยินดี
สุภานัน เงินอ้น 4567896 เตียง หอ11 ห้องน้ำ 13/ตอ ชักโครกตัน 09.00-10.00 น ยินดี
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 1 กกออ่างล้างหน้าชำรุด6316 สะดวกวันที่.7มิ ย56เวลา10.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 ปลั๊กไฟชำรุด 7109 สะดวกวันที่7มิ ย56เวลา10.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 ที่แขวฝักบัวชำรุด 7/3/ต ก สะดวกวันที่.7มิ ย 56เวลา11.45น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9418 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดกล่องสายแลน สะดวกวันที่.8มิย56.............เวลา..830น......... ยินดี tpmmtr9
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 ชักโครกน้ำใหลไม่หยุดหอ6/1/ตก สะดวกวันที่7มิ ย56เวลา15.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
ธมลวรรณ อินทศร 5616019 เตียง หอ11 0712 น๊อตที่ใช้ล๊อคตัวกุญแจไว้กับตู้ได้หลุดออกมาจากตู้เสื้อผ้าค่ะ ตรงแผ่นที่ใช้ล๊อคจึงหลุด... 986714_529195883808646_528580802_n_51b2226cf35b4.jpg สะดวกวันที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น. ยินดี miragez_hks24.7@hotmail.com
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 81059/3ตอ8/4ตอห้องกลางขั้น3 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด81059/3ตอก๊อกชำรุด8/4ตอ/ตตโถส้วมหลุดเจาะปลั๊กไฟ สะดวกวันทื่..9มิย56..........เวลา..830น......... ยินดี tpmmtr9
สุภานัน เงินอ้น 7777777 เตียง หอ11 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง สายฉีดน้ำหยด ช่าง บุญเลิศ ดำเนินการเปลี่ยนแล้ว สะดวกวันที่......8........เวลา.....08.00 น...... ยินดี
สุภานัน เงินอ้น 2222222 เตียง หอ11 11-1115 ไฟห้องรองเท้าเสีย ช่างบุญเลิศ ดำเนินการเปลี่ยนแล้ว สะดวกวันที่.....8.........เวลา....08.00 น....... ยินดี
เฟื่องฟ้า เพ็ชรประดับฟ้า 5603087 เตียง หอ11 0423 ไฟโต๊ะอ่านหนังสือเสียค่ะ สะดวกวันที่ 12 มิ.ย. เวลา 14.00 น. ยินดี
เจียรนัย ขวัญชื้น 5509048 เตียง หอ 1-2 2221 ทีวีที่ห้องดูทีวีหอสอง ไม่รู้เป็นอะไรค่ะ เปิดก็ติดแต่ไม่มีสัญญาณช่อง รบกวนมาดูทีนะค่ะ สะดวกวันที่..............เวลา........... ยินดี keawkaong@gmail.com
เกียรติศักดิ์ แพทสูงเนิน 5621001 เตียง หอ 6-7 603 น้ำจากท่อของห้องข้างบนรั่วลงมายังระเบียงของห้องพัก สะดวกวันที่..9มิ.ย.56.เวลา.09.00น. ยินดี
จุฑามาศ ลิ้มสมบูรณ์ 5608017 เตียง หอ11 1112 ประตูมุงลวดตรงประตูหน้า(เปิดเข้าห้อง)ปิดไม่ได้ กระจกเลื้อนข้างประตูหน้าล็อคไม่ได้ สะดวกวันที่ 10/06/2556 เวลา 13.00 น. ไม่ยินดี jutamas.lim@student.mahidol.ac.th
ธัญนิภา ปวุตินันท์ 5609110 เตียง หอ11 110224 ไฟด้านหน้าบริเวณชั้นวางรองเท้าเปิดไม่ติอ และ อ่างล้างจานด้านหลังระเบียงน้ำน้ำไม่ลงคาดว... สะดวกวันที่10มิถุนายน..............เวลา...12.00... ยินดี tunnipar@hotmail.com
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8103/8101 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด8103ตัดแม่กุญแจหน้าห้อง8101ใส่สายญูหน้าห้อง สะดวกวันที่..9มิย56...........เวลา.830น.......... ยินดี tpmmtr9
สุภานัน เงินอ้น 7777777 เตียง หอ11 ชั้น 4 ไฟระเบียงทางเดินหน้าห้องนักศึกษาเสีย ต.ต 2 ดวง ต.อ 3 ดวง สะดวกวันที่.......10.......เวลา...09.00..น... ยินดี
บุญเรือน่ ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 1 ปลักไฟชำรุดหอ้ง6109 2ตู้น้ำดื่มน้ำไม่รอ้น 6/1 สะดวกวันที่10มิย56เวลา09.00น ยินดี ิิิิิิิิิิิิboonruen_tai@mahidol.at.th
Copyright © 2018. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com