• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์  ที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ทางบ้านมหิดลได้รับข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

และจะทำการลบรายชื่อแจ้งซ่อมออกไปเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เตียง บ้านที่ต้องการแจ้งซ่อม หมายเลขห้อง รายละเอียดการแจ้งซ่อม อัพโฟลดไฟล์รูปภาพ วันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง ในวันเวลาที่กำหนด นักศึกษายินดีให้เข้าไปซ่อมหรือไม่ Emal
ยุทธพงศ์ ญาณโยธิน เจ้าหน้าที่ เตียง หอ11 นี่คือการส่งแบบทดสอบ ไม่ใช่แจ้งซ่อม นี่คือการส่งแบบทดสอบ ไม่ใช่แจ้งซ่อม นี่คือการส่งแบบทดสอบ ไม่ใช่แจ้งซ่อม ยินดี
นายสมชาย ศิโรประมา 0000034 เตียง หอ 3-4 3310,3/4/ต.อ.,3/3/ตต,4/3/ตต. 3310ก๊อกน้ำไม่ไหล,3/3/ตต.ห้องอาบน้ำปิดไม่ได้,3/4.กลอนประตุห้องส้วมไม่มี,4/3/ตต.1สายอ่อนใต้อ่างรั่ว2.ไ... สะดวกวันที่..11มิ.ย.56............เวลา.10.00นง.......... ยินดี opssr1234
นายสมชาย ศิโรประมา 0000034 เตียง หอ 3-4 3310,4/3/ตต.,4/3/ตอ.,4/4/ตต. ห้อง3310.โทรศัพท์เบอร์1530ไม่มีสัญญาณ,4/3/ตต.ประตูห้องน้ำ+ส้วมปิดไม่ได้,4/3/ตอ.กลอนประตูห้องส้วมไม่... สะดวกวันที่.11ม.ย.56.............เวลา.10.00น........... ยินดี opssr1234
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9201/9213/9216/92199218 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดไฟโต๊ะ2หลอดสายไฟ2เมตร9213ไฟโต๊ฃ่อมแล้วะ2หลอดสายไฟ2เมต... สะดวกวันที่.11มิย56.............เวลา.830.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อน่พงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9220/9301/9303/9304 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดไฟหลัง1หลอด9301ไฟโต๊ะ2หลอด9303ไฟโต๊ะ1ปลั๊กเนชั่นแนล9304ปลั... สะดวกวันที่.11มิย56.............เวลา.830น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9308/9309/9310/9311/93139317 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดไฟโต๊ะปลั๊กเสืยบตัวผู้สายไฟ2เมตร9309หน้ากาก2ข่องปลั๊... สะดวกวันที่.11มิย56.............เวลา.900น.......... ยินดี tpmmtr9
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 560000000 เตียง หอ11 112000 หลอดไฟไม่ติด ฝั่งตะวันตก 2 ดวง ,ฝั่งตะวันตก 2 ดวง ตรงกลาง 1 ดวง สะดวกวันที่ 11/6/56.เวลา.09.00 ยินดี watcha_oui@hotmail.com
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9315/9316/9318/93199321/9322 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดปลั๊กเสืยบตัวผู้1ไฟด๖1หน้ากาก3ช่อง1บ๊อกติดผนัง1สวิก... สะดวกวันที่.10มิย56............เวลา1400น........... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9401/9402/9403/9405/9406/9407 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดไฟโต๊ะ3ปลั๊กเสืยบตัวผู้19402ไฟหลัง19403หน้ากาก3ข่อง29405ไฟโ... สะดวกวันที่.10มิย56.............เวลา..1430น......... ยินดี tpmmtr9
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 หอ67 สายฉีดชำระชำรุด1หอ้ง6/1/ตกกรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด สะดวกวันที่10มิ.ย56เวลา15.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9408/9410/9411/9412/9413 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดสายไฟ1ใ52เมตรปลั๊กเสืยบตัวผู้1ไฟหลัง19410ปลั๊กเสืยบตัว... สะดวกวันที่.10มิย56.............เวลา.1500น.......... ยินดี tpmmtr9
นางสาวณันนิภา ภู่ภูริพันธุ์ 5605082 เตียง หอ11 11-806 อินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้ ช่างดำเนินการซ่อมแล้ว สะดวกวันที่.....10 มิถุนายน 2556.........เวลา....14.06....... ยินดี fewjung_pab@hotmail.com
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5500000 เตียง หอ11 ชั้น 3 ไฟเสีย 4 ดวง ฝั่งตะวันตก 1 ดวง และ ฝั่งตะวันออก 3 ดวง สะดวกวันที่.11/6/56เวลา.09.00 ยินดี watcha_oui@hotmail.com
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5500000 เตียง หอ11 ชั้น 5 ไฟทางเดินชั้น 5 เสีย ฝั่งตะวันตก 3 ดวง และฝั่งตะวันออก 2 ดวง สะดวกวันที่11/6/56เวลา10.00 ยินดี @hotmail.com
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5500000 เตียง หอ11 1314 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแล้ว) สะดวกวันที่..10/6/56 เวลา..14.30 ยินดี @hotmail.com
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5500000 เตียง หอ11 ชั้น 6 ไฟทางเดินเสีย ฝั้งตะวันตก 1 ดวง และฝั่งตะวันออก 1 ดวง สะดวกวันที่11/6/56เวลา.10.00 ยินดี @hotmail.com
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5500000 เตียง หอ11 ชั้น 11 ไฟทางเดินเสีย ฝั่งตะวันตก 1 ดวง . กลาง 2 ดวง และฝั่งตะวันออก 1 ดวง สะดวกวันที่11/6/56เวลา10.30 ยินดี @hotmail.com
วัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น 5500000 เตียง หอ11 ชั้น 10 ชั้น 10 ไฟทางเดินเสย กลาง 4 ดวง สะดวกวันที่10/6/56เวลา.10.30 ยินดี
วัชราภรณ์ ฉ่ำขื่น 5500000 เตียง หอ11 ชั้น 12 ชั้น 12 ไฟทางเดินเสีย ฝั้งตะวันตก 1 ดวง , ฝั่งตะวันออก 1 ดวง และ กลาง 1 ดวง สะดวกวันที่11/6/56.เวลา.10.00 ยินดี @hotmail.com
บุญเรือน ต่ายกระทึก เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 6207 คอมต่อสายแลนด์ไม่มีสัญญาณกรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด วันที่10มิ ย56เวลา 16.00น ยินดี boonruen_tai@hotmail.at.th
Copyright © 2018. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com