• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์  ที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ทางบ้านมหิดลได้รับข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

และจะทำการลบรายชื่อแจ้งซ่อมออกไปเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เตียง บ้านที่ต้องการแจ้งซ่อม หมายเลขห้อง รายละเอียดการแจ้งซ่อม อัพโฟลดไฟล์รูปภาพ วันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาไม่อยู่ในห้อง ในวันเวลาที่กำหนด นักศึกษายินดีให้เข้าไปซ่อมหรือไม่ Emal
นายสมชาย ศิโรประมา 0000034 เตียง หอ 3-4 3406,4/1/ตต.,3/2/ตต.,3/1 1.วงกบประตุคีย์การ์ดหอ3ชำรุด2.ห้องน้ำ4/1/ตต.1.ฝารองโถชักโครกแตกชำรุด2.สายฉีดชำระชำรุด1เส้น สะดวกวันที่..12มิ.ย.56............เวลา.10.00น........... ยินดี opssr1234
นายสุรศักดิ์ ทองยอดปราสาท ทองยอดปราสาท 5413247 เตียง หอ 8-9 8302 ปลั๊กไฟฝั่งเตียงAใช้ไม่ได้มีกระแสไฟฟ้าทั้ง2เต้าเสียบ(บางครั้ง) สายlanใช้การไม่ได้ ต้องลากส... สะดวกวันที่.12 มิถุนายน 2556.............เวลา.09.00.......... ยินดี surasak5413247@gmail.com
สุวัฒน์ ภิญโญ เจ้าหน้าที่หอ67 เตียง หอ 6-7 6404 1.พัดลมกลางห้อง ชำรุด, ไฟที่โต๊ะอ่านหนังสือ ชำรุด ห้อง 4404 2 ไฟหลังห้อง 7322 ชำรุด สะดวกวันที่ 11มิ.ย.56เวลา 11.00 น. ยินดี kob_suwat@hotmail.com
สำอางค์ อยู่สุข 1111111 เตียง หอ11 11 ล้อรถเข็นชำรุด 3 คัน 11 มิถุนายน 2556 ยินดี
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9/4 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดตู้น้ำดี่มน้ำไม่เข้า สะดวกวันที่.12มิย56.............เวลา.800น.......... ยินดี tpmmtr
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9303/9220/8218 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดเปลื่ยนลูกบิ๊ด9220ลิ้นชัก1อันฃ่อมแล้ว สะดวกวันที่.12มิย56.............เวลา.800น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9415/9418/9419 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดปลั๊กตัวผู้1ลิ้นชักตู้19418ไฟโต๊ะ1สตาดเตรอ19419ไฟโต๊ะ2ไฟ... สะดวกวันที่.12มิย56.............เวลา.900น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื้ เตียง หอ 8-9 9302/9304/9306/9307/93139317//9318 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดมุ้งลวดหน้าต่าง29304ลิ้นชัก19306มุ้งลวดประตู19307มุ้งลวดหน... สะดวกวันที่.12มิย56.............เวลา.930น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9321/9322/9404/9410/9411/9412/9413 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดตัวล๊อก19322ตัวล๊อก19404มีอจับลิ้นชัก1มุ้งลวดหน้าต่าง19410... สะดวกวันที่.12มิย56.............เวลา1000น........... ยินดี tpmmtr9
ลลิสา ธิติธำรงกุล 5470302 เตียง หอ 1-2 1413 ฝ้ารั่ว น้ำซึมเข้าใต้ตู้เสื้อผ้าค่ะ 20130611_211739_51b7327caddef.jpg วันพฤหัสบดีที่13 2556 เวลา 12.00น.เป็นต้นไป ยินดี
สุภานัน เงินอ้น 215468789 เตียง หอ11 ชั้น 12/ตต สายฉีดชำรุด ช่างดำเนินการเปลี่ยนสาย 1 ชุด ตู่ + บุญเลิศ สะดวกวันที่...12...มิ.ย........เวลา..09.00 น......... ยินดี
สุภานัน เงินอ้น 12456987 เตียง หอ11 ชั้น 1 ประตูเปิด-ปิดทางเข้า-ออกชำรุด ช่างดำเนินการเปลี่ยน โช๊คอัพ 1 ตัว บุญเลิศ+ตู่ สะดวกวันที่......12...มิ.ย....เวลา...10.00น........ ยินดี
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9315/8210/8/4ต/ต/ตอ กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด9315เต้าเสืยบ8210ไฟโต๊ะ8/4ต/ต/ตอสายฉืดขำระฃ่อมแล้ว สะดวกวันที่.12มิย56............เวลา.1020น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 9101/9111103/9104/9105/9107/9108/9110/9111 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด9105/9108/9111มุ้งลวดประตูตัวล๊อกมุ้งลวด3ตัวมุ้งลวดหน้าต่า... สะดวกวันที่..12มิย56............เวลา.1030น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อนุพงศ์แภย เจ้าหน้าทื้ เตียง หอ 8-9 8210/8402/8404/8406/8407/8409/8410/8412/8413/8414 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด8210ช่อมประตูฃ่อมมุ้งลวดหน้าต่าง31อัน8404มุ้งลวดประตู สะดวกวันที่.12มิย56.............เวลา.1300น.......... ยินดี tpmmtr9
ประภา อน่พงศ์อภัย เจ้าหน้าทื่ เตียง หอ 8-9 8416/8417/8419/8420/8422/8318/8201/8309 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียดมุ้งลวดหน้าตาง5บาน8402มุ้งลวดประตูตัวล๊อก18309เปลื่ยนก... สะดวกวันที่.12มิย56.............เวลา.1330น.......... ยินดี tpmmtr9
ธัญพิชชา กาลสัมฤทธิ์ 5606036 เตียง หอ11 111017 เต้าเสียบสายLANหลุดเข้าไปด้านในผนัง 2013-06-12 14.12.08_51b8200282b7c.jpg สะดวกวันที่19/06/56 เวลา 13.00-16.30 zuzin_1998@hotmail.com
ธัญพิชชา กาลสัมฤทธิ์ 5606036 เตียง หอ11 111017 เต้าเสียบสายLANหลุดเข้าไปด้านในผนัง สะดวกวันที่19/06/56 เวลา 13.00-16.30 ยินดี zuzin_1998@hotmail.com
สุรีย์ ไข่ลือนาม 123456789 เตียง หอ 1-2 1208 กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมอย่างละเอียด สดีออ่างรั่วห้องเวร สะดวกวันที่.......13.......เวลา....12.00....... ยินดี
จุฬาลักษณ์ มั่นพรม 5624090 เตียง หอ11 1311 ลืมกุญแจตู้ไว้ในตู้ สะดวกวันที่......13.......เวลา.13.30 ยินดี julalak_mp@hotmail.com
Copyright © 2018. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com