• ลงทะเบียนสมาชิก
รูปแบบและประเภทห้องพัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:08 น.

 

roomtype

 

รูปแบบและประเภทห้องพัก

บ้านมหิดล มีหอพักทั้งสิ้นจำนวน 10 อาคาร

 

Male

แบ่งเป็น หอ ชาย 6 อาคาร เป็นอาคารแฝด มีทางเดินเชื่อมต่อกันทุกชั้น ได้แก่

หอ 6-7 บ้านชัยพฤกษ์ เป็นห้อง 2 เตียง

หอ 8-9 บ้านกันภัยมหิดล เป็นห้อง 4 เตียง

 

 

femail

หอหญิง 4 อาคาร เป็นอาคารเดี่ยว 2 อาคาร และอาคารแฝดมีทางเดินเชื่อมต่อกัน 2 อาคาร ได้แก่

หอ 1-2 บ้านพุทธรักษา เป็นห้อง 4 เตียง

หอ 3-4 บ้านอินทนิล  เป็นห้อง 2 เตียง

หอ 10 บ้านลีลาวดี  เป็นห้อง 4 เตียง

หอ 11 บ้านศรีตรัง เป็นห้อง 4 เตียง 

 

ตัวอย่างรูปภายในห้องพัก 

 

7 8 9

ภายในหอพักบ้านศรีตรัง หอ11 (4เตียงนอน) โต๊ะดูหนังสือ  เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า

 

121 122 123

ภายในหอพักบ้านลีลาวดี หอ10 (4เตียงนอน) โต๊ะดูหนังสือ  เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า 

 

32 more more

หอ 1-2 บ้านพุทธรักษา และ หอ 8-9 บ้านกันภัยมหิดล

37 more more 

หอ 3-4 บ้านอินทนิล และ หอ 6-7 บ้านชัยพฤกษ์ 

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:58 น.
 
Copyright © 2019. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com