• ลงทะเบียนสมาชิก
ค่าธรรมเนียมในการพักอาศัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:17 น.

roomrate1

 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าพัก

 

 


รายภาคการศึกษา (ภาคต้น / ภาคปลาย)


- บ้านพุทธรักษา / บ้านกันภัยมหิดล จำนวนเงิน 3,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)


- บ้านอินทนิล / บ้านชัยพฤกษ์ / บ้านลีลาวดี จำนวนเงิน 6,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)


- บ้านศรีตรัง จำนวนเงิน 8,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)ค่าประกันความเสียหายและมัดจำลูกกุญแจ นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในครั้งแรก
จะต้องเสียค่าประกันความเสียหายและมัดจำลูกกุญแจและค่าคีย์การ์ด ในอัตราดังต่อไปนี้

- บ้านพุทธรักษา / บ้านกันภัยมหิดล จำนวนเงิน ๖๐๐ บาท


- บ้านอินทนิล / บ้านชัยพฤกษ์ / บ้านลีลาวดี จำนวนเงิน ๑,๑๐๐ บาท


- บ้านศรีตรัง จำนวนเงิน ๑,๒๕๐ บาทหมายเหตุ ทั้งนี้นักศึกษาที่พักอาศัยในบ้านมหิดลมีสิทธิใช้ไฟฟ้า ฟรี 50 ยูนิต / ต่อห้อง
ถ้าใช้ไฟฟ้าเกินจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 16:51 น.
 
Copyright © 2019. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com