• ลงทะเบียนสมาชิก
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้าพัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:37 น.

thing2khnow

 

บ้านมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา เปิดบริการบ้านมหิดลสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านมหิดล แต่มหาวิทยาลัยมิได้บังคับให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าพักอาศัยในบ้านมหิดล
นักศึกษาสามารถเลือกที่จะพัก หรือไม่พัก ได้ตามความสมัครใจ

บ้านมหิดลประกอบด้วยบ้าน 6 หลัง บ้านนักศึกษาชาย 6 หลังคือ บ้านกันภัย บ้านชัยพฤกษ์ บ้านอินทนิล
บ้านนักศึกษาหญิงคือ บ้านพุทธรักษา บ้านลีลาวดีและบ้านศรีตรัง ซึ่งมีทั้งแบบเตียง 2 ชั้นและเตียงชั้นเดียว
นอกจากนี้ยังมีตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ ห้องพักรวม ทุกชั้นสิ่งของนักศึกษาทุกคนควรจะเตรียมเพิ่มเติมในการเข้าอยู่ในบ้านมหิดล ได้แก่


1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

2. ผ้าปูที่นอน ขนาด 3½ x 3½ x 6 ฟุต
3. หมอน พร้อมปลอกหมอน
4. แม่กุญแจ สำหรับคล้องตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 ชุด
5. ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

 นอกจากนี้ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้าน จำเป็นต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษาในบ้าน
และยังมีข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน ของตัวนักศึกษาเองที่สำคัญพอสรุปได้ คือ

1. บ้านพักนักศึกษาชาย – หญิง มีกำหนดเปิดบ้าน เวลา 05.00 น. และปิดบ้าน เวลา 23.00 น.


2. ล็อกประตูห้องพักทุกครั้งที่ออกจากห้อง โดยเฉพาะเวลากลางคืน หรือเวลาเข้าห้องน้ำ และอย่าลืมนำกุญแจไปด้วย

3. เพื่อป้องกันการสูญหาย ไม่ควรนำของมีค่าเก็บไว้ในห้องพัก เช่น เงินสด, เครื่องประดับ,
     เครื่องใช้ที่มีราคาแพง เป็นต้น (เงินสดควรฝากธนาคารไว้ ซึ่งมีสาขาย่อยในมหาวิทยาลัย หากจำเป็นควรใส่ตู้ ล็อกกุญแจให้เรียบร้อย)

4. ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้ในหอพัก เช่น โทรทัศน์, ตู้เย็น, พัดลมปรับอากาศ, กระทะไฟฟ้า,เตาไมโครเวฟ, กาต้มน้ำร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นต้น (ทางหอพัก     จัดหม้อต้มน้ำร้อน, ตู้เย็น, โทรทัศน์และเตาไมโครเวฟ ให้บริการแก่นักศึกษาตลอดทั้งคืน)

5. นักศึกษาสามารถซักรีดเสื้อผ้าด้วยตนเอง หรือใช้บริการจากร้านซักรีด และบริการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติภายในบ้านได้


6. บ้านมหิดลเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีไว้เพื่อส่วนรวม นักศึกษาจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแล
รักษา หากพบสิ่งผิดปกติใด ๆ ให้รีบแจ้งอาจารย์ประจำบ้านทันที

 


อนึ่ง การจัดนักศึกษาเข้าพักอาศัยในบ้านมหิดล เมื่อนักศึกษาจองทาง Website กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะจัดห้องพักให้นักศึกษา โดยจัดการสุ่มตัวอย่าง โดยให้คณะเดียวกันพักห้องเดียวกัน
กรณีที่นักศึกษาได้สิทธิ์และชำระเงินแล้ว บ้านมหิดลจะขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้
และหากนักศึกษาไม่มารายงานตัวการเข้าพักภายในวันที่ที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษา
ที่มีความจำเป็นเข้าพักแทนต่อไป

 


หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใด ๆ ต้องการซักถาม หรือขอคำแนะนำ
สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2441-9116,0-2441-9725 กด 0 หรือ ต่อ 1505, 1506, 1560,1563,1564 ในวันและเวลาราชการ
website ของหอพักมหาวิทยาลัยมหิดล : www.muhome.mahidol.ac.th

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:55 น.
 
Copyright © 2019. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com